กราวด์หรอดชุบ (Ground Rod)

กราวด์หรอดชุบ (Ground Rod)

กราวด์ชุบ พร้อมแคล้มหัวใจ มีความคงทน และยึดสายได้ แน่นกว่าแบบน๊อต และ แคล้มหัวใจ ที่ออกแบบมาให้มี ความเหนียวไม่เปราะแตกง่าย ทนต่อการเกิดสนิม

สำหรับกราวด์หรอดชุบ (Ground Rod)ที่นำมาใช้เป็นหลักดิน แบบที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย จะมีรูปแบบเป็นแท่งโลหะกลม(ทรงกระบอก)ซึ่งทำมาจากโลหะปลอดสนิม ในการติดตั้งทั่วไปนั้นจะใช้เป็นแท่งทองแดงหรือเป็นแท่งเหล็กหุ้มภายนอกด้วยทองแดง หลักดินตามมาตรฐานที่กำหนดนั้น จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) และมีความยาวไม่น้อยไปกว่า 2.4 เมตร

การติดตั้งหลักดิน

การติดตั้งหลักดินนั้น จะต้องทำการตอกลงไปในพื้นดินโดยตอกลงไปตรงๆในแนวดิ่ง แต่หากในพื้นดินที่ตอกหลักดินลงไปมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่แข็งและไม่สามารถตอกหลักดินให้ทะลุลงไปตรงๆได้ กรณีนี้มาตรฐานได้อนุโลมให้ทิศทางที่ตอกลงไปในดิน สามารถเอียงไปได้ไม่เกิน 45 องศา หรืออาจใช้วิธีการขุดดินแล้วฝังแท่งหลักดินลงไปในแนวราบที่ความลึกไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

*** ราคายังไม่รวม VAT. และค่าจัดส่งคะ ***

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,735,410