ปะเก็นทนสารเคมี PTFE Coated EPDM

ปะเก็นทนสารเคมี PTFE Coated EPDM

ปะเก็นทนสารเคมี PTFE Coated EPDM เป็นปะเก็น PTFE encapsulation 100% bonded EPDM คอมโพสิตปะเก็นเป็นซีลประเก็นยางที่ทนต่อสารเคมี เช่น กรด-ด่าง , คีโตน , อีเธอร์ ,เอสเธอร์ ,  เมธานอล เป็นต้น

 - ทนแรงดันได้ 16 kg/cm2 

 - ทนอุณหภูมิได้ -40 ถึง 150 องศาเซลเซียส

*** ราคายังไม่รวม VAT. และ ค่าจัดส่งคะ *** 

 

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,739,040