ปะเก็นเส้นเทปล่อนนิ่ม PTFE JOINT SEALANT TAPES

ปะเก็นเส้นเทปล่อนนิ่ม  

PTFE JOINT SEALANT TAPE 

ปะเก็นหน้าแปลน Expanded PTFE ลักษณะเป็นเส้นแบนสีขาว มีแถบกาวช่วยให้ยึดติดหน้าแปลนได้สะดวกในแวลาติดตั้ง เหมาะสำหรับใช้กับหน้าแปลน ทนทานต่อสารเคมีได้ทุกชนิด

การใช้งาน :

ใช้งานเหมือนเทปล่อน PTFE ทั่วไป ทนสารเคมีเข้มข้น , ทนความร้อนสูง แต่เพิ่มคุณสมบัติ ความนุ่มและเหนียว ใช้กับ Large Flange , Glass Flange , Resin Lining , Duct Flange , Low toque

จำหน่ายปะเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาดดังนี้

แบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมมีกาว

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 3 mm ความหนา 1.5 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 6 mm ความหนา 3 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 7 mm ความหนา 2.5 mm ยาว 15 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 9 mm ความหนา 4 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 10 mm ความหนา 3 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 12 mm ความหนา 6 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 14 mm ความหนา 4 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 16 mm ความหนา 6 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 20 mm ความหนา 3 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 20 mm ความหนา 4 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 20 mm ความหนา 7 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 22 mm ความหนา 5 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 25 mm ความหนา 7 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 25 mm ความหนา 10 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน 

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 40 mm ความหนา 3 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด หน้ากว้าง 50 mm ความหนา 3 mm ยาว 5 เมตร / ม้วน

 แบบหน้าวงกลม ไม่มีกาว 

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด OD2.5 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน 

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด OD3 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด OD2.5 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด OD4 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

ประเก็นเทปล่อนนิ่ม ขนาด OD6 mm ยาว 10 เมตร / ม้วน

 

 - อุณหภูมิใช้งาน TEMP   - 240 ถึง 260 ( ºC )    มีกาว

 - แรงดันใช้งาน 196 Mpa ( 20 kgf/cm2 )

 - ใช้งานเหมือนเทปล่อน PTFE ทั่วไป ทนสารเคมีเข้มข้น , ทนความร้อนสูง แต่เพิ่มคุณสมบัติ ความนุ่มและเหนียว ใช้กับ Large Flange , Glass Flange , Resin Lining , Duct Flange , Low toque

*** ราคายังไม่รวม VAT. และค่าจัดส่งคะ ***

*** ราคายังไม่รวม VAT. และ ค่าจัดส่งคะ ***

 

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,739,051