เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ EPOXY - Stainless Cable Ties Ball Lock With Epoxy Coating

จำหน่ายเคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy (SS316+EPOXY) STAINLESS STEEL CABLE TIE WITH EPOXY COATING

ทนอุณหภูมิ Temperature resistance : -40 to 120 ํ C

วัสดุ Material : 316 stainless steel

ความต้านทานสารเคมี Resistance against Chemicals : ACID and  ALKALI resistant

ราคายังไม่รวม vat. และค่าจัดส่งคะ ***

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 4.6 X 150

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 4.6 X 200

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 4.6 X 300

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 4.6 X 350

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 4.6 X 500

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 8 X 150

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 8 X 200

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 8 X 300

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 8 X 350

เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสแบบเคลือบ Epoxy 8 X 500

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,742,221