ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ ยางซาปอง แผ่นยางฟองน้ำธรรมชาติ

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ ยางซาปอง แผ่นยางฟองน้ำธรรมชาติ

สำหรับใช้ประกอบชิ้นงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร วิศวกรรมออกแบบ ยานยนต์

 - ทำฉนวนหุ้มท่อหรือสายต่างๆ เพื่อป้องกันความร้อน ความเย็น

 - เป็นยางกันกระแทกบริเวณผนัง

 - เป็นยางที่ติดขอบประตู

 - งานกันกระแทกต่างๆ 

 วัสดุ : ผลิตจากยางธรรมชาติ NR (  Natural Rubber ) มีความคงทน 

 

ราคายังไม่รวม VAT. และค่าจัดส่งนะคะ

.

*** ราคายังไม่รวมติดกาว ***.

# จัดจำหน่ายยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ ยางซาปอง แผ่นยางฟองน้ำธรรมชาติ ตามขนาดดังนี้ #

 - ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1/4" ความหนา 1/4" ( หน้ากว้าง 6 mmx ความหนา 6 mm )

 - ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/8" ความหนา 1/4" ( หน้ากว้าง 9 mm x ความหนา 6 mm )

 - ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/8" ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 9 mm x ความหนา 9 mm )

 - ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1/2" ความหนา 1/8" ( หน้ากว้าง 12 mm x ความหนา 3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1/2" ความหนา 3/16" ( หน้ากว้าง 12 mm x ความหนา 5 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1/2" ความหนา 1/4" ( หน้ากว้าง 12 mm x ความหนา 6 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1/2" ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 12 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1/2" ความหนา 1/2" ( หน้ากว้าง 12 mm x ความหนา 12 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 5/8" ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 15 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 5/8" ความหนา 1/2" ( หน้ากว้าง 15 mm x ความหนา 12 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 5/8" ความหนา 5/8" ( หน้ากว้าง 15 mm x ความหนา 15 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 1/8" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 3/16" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 5 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 1/4" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 6 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 1/2" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 12 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 5/8" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 15 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3/4" ความหนา 3/4" ( หน้ากว้าง 19 mm x ความหนา 19 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 1/8" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 3/16" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 5 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 1/4" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 6 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 5/16" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 8 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 1/2" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 12 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 5/8" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 15 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 3/4" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 19 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1" ความหนา 1" ( หน้ากว้าง 25 mm x ความหนา 25 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 1/8" (หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา 3 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4"ความหนา 3/16"(หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา 5 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 1/4" (หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา 6 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 3/8"( หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา 9 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 1/2"(หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา12 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 5/8"(หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา15 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 3/4"(หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา19 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 1" (หน้ากว้าง 32 mm x ความหนา 25 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/4" ความหนา 1 1/4"(หน้ากว้าง32 mm xความหนา32 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" ความหนา 1/8" ( หน้ากว้าง38 mm x ความหนา3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" ความหนา 3/16"( หน้ากว้าง38 mm x ความหนา5 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" ความหนา 1/4"(หน้ากว้าง 38 mm x ความหนา 6 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" ความหนา 3/8"(หน้ากว้าง 38 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" " ความหนา1/2"(หน้ากว้าง38 mm x ความหนา12 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2"  ความหนา 5/8"(หน้ากว้าง38 mm x ความหนา15 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" " ความหนา 3/4"(หน้ากว้าง38 mm xความหนา19 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" ความหนา 1" (หน้ากว้าง 38 mm x ความหนา 25 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2" ความหนา 1 1/4"(หน้ากว้าง38 mm xความหนา32 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 1 1/2"ความหนา 1 1/2"(หน้ากว้าง 38 mmxความหนา 38 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 1/8" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 3 mm )

- ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 3/16" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 5 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 1/4" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 6 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 1/2" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 12 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2"ความหนา 5/8" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 15 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 3/4" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 19 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2" ความหนา 1" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 25 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2"ความหนา 1 1/4" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 32 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2"ความหนา 1 1/2" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 38 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2"ความหนา 2" ( หน้ากว้าง 50 mm x ความหนา 50 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 3/8"ความหนา 1 1/4" (หน้ากว้าง62 mm xความหนา32 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 3/8"ความหนา 1 3/8" (หน้ากว้าง62 mmxความหนา34 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 1/2"ความหนา 1/8" (หน้ากว้าง 64 mm x ความหนา 3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 1/2"ความหนา 1" ( หน้ากว้าง 64 mm x ความหนา 25 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 1/2"ความหนา 1 1/4" (หน้ากว้าง64 mm xความหนา32 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 1/2"ความหนา 1 1/2"(หน้ากว้าง64 mmxความหนา 38 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 3/4"ความหนา 1/8" (หน้ากว้าง 70 mm x ความหนา 3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 3/4"ความหนา 1/4" (หน้ากว้าง 70 mm x ความหนา 6 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 2 3/4"ความหนา 1 3/8"(หน้ากว้าง 70 mmx ความหนา34 mm 

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3"ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 75 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3"ความหนา 3/4" ( หน้ากว้าง 75 mm x ความหนา 19 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 3 1/2"ความหนา 3/8"( หน้ากว้าง 87 mm x ความหนา 9 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 4"ความหนา 1/8" ( หน้ากว้าง 100 mm x ความหนา 3 mm )

ยางฟองน้ำแผ่น NR ยางโฟม ยางสปองจ์ หน้ากว้าง 4"ความหนา 3/8" ( หน้ากว้าง 100 mm x ความหนา 9 mm )


 

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,742,223