คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำหางปลา

ใช้สำหรับย้ำขั้วต่อสายไฟที่เรียกว่า หางปลา มี 3 ขนาด คือ

1. ขนาดเล็ก ใช้ย้ำหางปลา ขนาดเล็ก จนถึง ขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร

2. ขนาดกลาง ใช้ย้ำหางปลา ตั้งแต่ 6-80 ตารางมิลลิเมตร

3. ขนาดใหญ่ ใช้ย้ำหางปลา ตั้งแต่ 70-500 ตารางมิลลิเมตร

Visitors: 2,742,221