US-9015MW-CAT 5E UTP, PE OUTDOOR w/Drop wire & Power wire, Black 305 M./Reel in Box-OUTDOOR-สายแลน

Model CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK (US-9015MW) Outdoor Drop wire & Power wire Original
Length cable 1,000 ฟุต/กล่อง (ประมาณ 305 เมตร)
Impedance 100+/-15 Ohms
Brand LINK
warranty 30 ปี

 


 

เรื่องราวของสายแลน Outdoor นำเสนอด้วยรูปแบบภาพ 12 ภาพ ดูง่าย มีความเข้าใจ เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์แน่นอน.

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,745,903