หัวต่อ BNC Connector ยี่ห้อ LINK

BNC CONNECTOR

+++CCTV (COAXIAL CABLE) +++

LINK CONNECTOR ทรงประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปมักประสบในการใช้งานสายสัญญาณมักจะเกิดจาก หัวต่อ (Connector) ที่ไม่เหมาะสม และด้อยคุณภาพ อาทิเช่น สายสัญญาณอย่างดี แต่เลือกหัวต่อราคาถูกก็จะเกิดปัญหาว่า เมื่อสัญญาณส่งมาดีๆ พอมาถึงหัวต่อก็ถูกทอนสัญญาณเหลือ 10-20% เปรียบเสมือนถนนที่หลายเลน เมื่อมาถึงสะพานก็ถูกหดให้แคบลง ก่อให้เกิดการชะงักและติดขัดของสัญญาณ เป็นต้น

LINK CONNECTOR คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน โดยได้ออกแบบ Connector พร้อมเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมาใช้งานร่วมกับ
สายสัญญาณ โดยมีหลายประเภทตามการใช้งาน เช่น

 - Crimp Type จะช่วยจับสายได้อย่างแน่นหนา

 - Compression Type ไว้ใช้ในกรณที่ต้องติดตั้งOutdoor กันน้ำ

 - Twist Type ใช้กรณีที่หาเครื่องมือเฉพาะไม่ได้ แต่จะเกิดปัญหาเมื่อใช้งานไปนานๆ จะคลายตัว เป็นต้น

LINK BNC CONNECTOR


 


  • LINK UC-0002 BNC PLUG RG58, CRIMP Type ใชคีมบีบ รุ่น UC-8118

  • LINK UC-0004 BNC PLUG RG59/ 62, CRIMP Type ใช้คีมบีบ รุ่น UC-8116 คีมปลอกสาย รุ่น UC-8256

  • LINK UC-0026 BNC PLUG RG 6/ 5C-2V, CRIMP Type ใช้คีบบีบ รุ่น UC-8116 คีมปลอกสาย UC-5256

  • LINK UC-0023 BNC PLUG 3C - 2V, CRIMP Type , ใช้คีมบีบ

  • LINK UC-0028 BNC PLUG RG 11, CRIMP Type , ใช้คีมบีบ รุ่น UC-8121 คีมปลอกสาย UC-8288

  • LINK UC-0010 BNC BULK HEAD SPLICE

  • LINK UC-0044 BNC PLUG RG59/62, Water Proof, Compression Type

  • LINK UC-0046 BNC PLUG RG6, Water Proof, Compression Type

  • LINK US-2204 BNC Modular Insert Coupler A

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,742,587