สายนำสัญญาณ RG6 ยี่ห้อ LINK

CCTV (COAXIAL CABLE)

+++ CCTV (COAXIAL CABLE) +++

+++ บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ +++

 

 

สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

เป็นสายสัญญาณที่นิยมใช้ในการเชื่อมตอระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่ใช้ การสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ(Topology) แบบบัส (Bus) สามารถทําการ เชื่อมตอได้ดีในระยะทางไกลเนื่องจากสายสัญญาณประเภทนี้ถูกออกแบบมาใช้สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีจึงมักนิยมใช้ในการเชื่อมต่อในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อระบบ     เครือข่ายที่มีระยะห่างระหว่างกันมากๆ โดยต้องการ ต้นทุนในการติดตั้งต่ำ

วิธีการเลือกสายนำสัญญาณ 

สายสัญญาณ คือ “สายนำสัญญาณ” เป็นตัวกลางในการนำสัญญาณ ถ้าสายสัญญาณดี การนำสัญญาณก็ดี ทำให้การรับส่งข้อมูลมีความเสถียร ข้อมูลนิ่ง มีค่าความสูญเสีย (loss) น้อย ทำให้สัญญาณที่ได้นั้นมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพของสัญญาณ เช่น การนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต และการนำสัญญาณข้อมูล อันได้แก่ สายแลน (LAN) สายไฟเบอร์ออฟติค (Fiber Optic) 

สายสัญญาณกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งมีผลต่อความคมชัดของการบันทึกภาพวีดีโอวงจรปิด ถ้ากล้องดี เริ่ด คมชัด แต่สายสัญญาณนำสัญญาณไม่ดี ก็ทำให้การรับส่งข้อมูลภาพแย่ ทำให้ภาพออกมาแย่ เชนกัน

ข้อดีของการใช่สายสัญญาณแบบทองแดง

  • มีราคาในการสร้างและติดตั้งไม่สูงมากนัก

  • ความเรวในการเชื่อมต่ออยู่ในเกณฑ์ดี

  • สามารถควบคุมจุดการเชื่อมต่อและการแพร่กระจายของข้อมูลได้ดี

 

LINK INDOOR CCTV, TV COAXIAL CABLE

 

 

 


  

LINK OUTDOOR CCTV, TV COAXIAL CABLE

 

 


 

 

LINK SPECIAL COAXIAL CABLE

 

 


 

ขอใบเสนอราคา

ข้อมูลของท่าน ส่งถึงเราทันทีค่ะ
Visitors: 2,735,419