อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

สะดวก ง่าย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดูดแยกนอกตู้รวมไฟ เพราะอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด แบบเกาะราง สามารถติดตั้งร่วมกับระบบปลั๊ก-อิน ได้โดยใช้ BTCNDIN อะแด๊ปเตอร์ ทั้งแบบกันไฟดูด ควบคุมทั้งระบบวงจร และกันไฟดูดควบคุมแยกวงจร

 

 

Visitors: 2,742,217