ตารางแปลงหน่วยAWGเป็นSQMM

ใช้คำนวณแปลงค่าแต่ละค่า สำหรับซื้อสายโทรศัพท์ สายไฟ สายมัลติคอร์ สามารถบอกขนาดได้ตรงตามที่ต้องการ

Visitors: 2,742,588